comecer
biodex
lemerpax
radioprotex

Oprema vročih
laboratorijev za
nuklearno medicino

› Laminarne komore
› Sistemi za injiciranje in distribucijo radio izotopov
› Osebna zaščita pred sevanji

› Izolatorji
› Dozni kalibratorji
› Merilna oprema
› Merilci gama žarkov